Fakturace

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha organizacích je spojena s velkým objemem ruční práce. Proto jsou tyto agendy v ekonomickém systému POHODA optimalizovány tak, aby umožňovaly uživatelům co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a z toho vyplývající vysokou efektivitu práce. V jednotlivých agendách můžete při zadávání využívat adresář obchodních partnerů a provázanost s objednávkami a skladovým hospodářstvím. Program podporuje rozúčtování a evidenci DPH dle zákonných požadavků a Vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Perfektní vzhled tištěných faktur zvýší prestiž Vaší firmy.

 

ABRAM s.r.o. je smluvním prodejcem systému POHODA. Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.