Majetková evidence

Ekonomický systém POHODA podporuje evidenci hmotného a nehmotného majetku včetně souborů movitých věcí. U dlouhodobého majetku je automaticky vypočtena výše daňových odpisů dle nastaveného způsobu odepisování a odpisové skupiny. Účetní odpisy jsou vypočteny na základě odpisového plánu a doby životnosti majetku. Uživatel může zvolit jejich roční nebo měsíční výpočet. Evidovat lze i drobný majetek a majetek leasingový, u něhož jsou automaticky vypočteny daňově uznatelné náklady a připraveny splátky podle splátkového kalendáře pro celou dobu nájmu.

 

ABRAM s.r.o. je smluvním prodejcem systému POHODA. Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.