Mzdy a personalistika

Mzdová evidence programu POHODA umožňuje zpracování mezd malé a volitelně i velké organizace (viz doplněk) nad 25 zaměstnanců. Ke každému zaměstnanci lze nastavit odčitatelné položky, způsoby zdanění a odvody pojistného, pravidelné srážky a nepřítomnost v zaměstnání. Program podporuje penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění placené zaměstnavatelem. Mzdy jsou automaticky zaúčtovány do deníku a uživatel má možnost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. Program na přání vytvoří hotovostní doklady a příkaz k úhradě bezhotovostních plateb mezd, srážek, odvodů daní a pojištění. K dispozici je celá řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a stačí je pouze vytisknout a odevzdat na příslušný úřad nebo instituci. Jedná se například o zápočtový list, přihlášku zaměstnance k pojištění, přehled o vyměřovacích základech a pojistném, přehled o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele a další.

 

ABRAM s.r.o. je smluvním prodejcem systému POHODA. Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.