Pohoda_zpet

Podvojné účetnictví

Systém POHODA lze využít pro vedení účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací a příspěvkových organizací. Program umožňuje jak účtování prostřednictví předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Čísla účtů jsou šestimístná. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu. K dispozici jsou všechny povinné účetní knihy. Prostřednictví rozlišení nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové je řešena oblast týkající se daně z příjmů. Produkt umožňuje sledování nákladů a výnosů v členění na střediska, činnosti a zakázky. V programu je také integrována podpora cizích měn, saldo a finanční analýza.

 

ABRAM s.r.o. je smluvním prodejcem systému POHODA. Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.