Abram s.r.o. - účetnictví, daně, právo, účetní software Pohoda sablona sablona
Hlavní strana účetního a daňového serverusablonaDaně a daňové poradenstvísablonaPodvojné účetnictví, jednoduché účetnictví, účetní poradenství sablona Právní zastoupení ve věci daní sablona Účetní software Pohoda
sablona
sablona
sablona
sablona
sablona >> kontakty
sablona
Účetní program Pohoda
Stahuj Demo: demoverze účetního software Pohoda
Objednávka:formulář objednávky ekonomického systému Pohoda

 

Nákup od nás výhodnější než u výrobce - 

Neúčtujeme balné a poštovné.
Pro většinu verzí provádíme instalaci zdarma na celém území ČR.
Poskytujeme dodatečnou podporu.

   

Stanovení odměny za právní služby v oblasti daní dle modifikovaného advokátního tarifu

Při stanovení odměny se v tomto případě vychází z jednotlivých úkonů a jejich tarifní hodnoty. Dále náleží náhrada hotových výdajů.


Úkony jsou např.: 
- sepsání a podpis smlouvy včetně první porady o případu
- další porada
-písemné podání správci daně nebo soudu ve věci samé
-jednání se správcem daně nebo před soudem (za každé dvě započaté hodiny)
Náhrada hotových výdajů náleží za soudní a správní poplatky, cestovní výdaje, poštovné a telekomunikační poplatky.

Za jednotlivé úkony se účtuje:
za převzetí zastoupení   - 50% ceny následujících úkonů, minimálně 1.500,- Kč

Dále za jeden úkon podle tarifní hodnoty:

při tarifní hodnotě do 10.000,- Kč           1.500,- Kč/úkon

při tarifní hodnotě 10.000-200.000,- Kč  za jeden úkon - 1.500,- Kč + 40,- Kč za každých 1.000,- Kč, o které tarifní hodnota převyšuje 10.000,- Kč

při tarifní hodnotě přes 200.000,- Kč za jeden úkon -   9.100,- + 40,- Kč za každých započatých 10.000,- Kč, o které tarifní hodnota převyšuje částku 200.000,- Kč

V ostatním platí VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti  č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

 

 

ABRAM s.r.o. je prodejcem systému POHODA. Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.

sablona
  © Copyright 2005 Abram s.r.o.  All Rights Reserved.