Abram - účetnictví-daně-právo sablona sablona
home - účetnictví-daně-právo ucetnictvidaně-daňové poradenství ucetnictvizpracování účetnictví, účetní poradenství ucetnictviprávní zastoupení ve věci daní ucetnictviúčetní program Pohoda ucetnictvi
sablona
sablona
sablona
sablona
sablona
sablona
Účetní program Pohoda
Stahuj Demo: Pohoda
Objednávka: formulář objednávky - účetnictví Pohoda

 

Nákup od nás výhodnější než u výrobce - 

Neúčtujeme balné a poštovné.
Pro většinu verzí provádíme instalaci zdarma na celém území ČR.
Poskytujeme dodatečnou podporu.

 

 


Komora daňový poradců České republiky


Profese daňového poradce a jeho činnost se řídí zákonem 523/1992 Sb.. Podle tohoto zákona pouze fyzické osoby zapsané do seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců mohou nést označení daňový poradce. Seznam daňových poradců je k dispozici v hlavní kanceláři Komory daňových poradců ČR v Brně.

Právnické osoby mohou poskytovat daňové poradenství při respektování §30, odst.2 obchodního zákoníku.

Služby daňového poradce jsou poskytovány na základě smlouvy mezi daňovým poradcem a klientem, ve které se smluvní strany mimo jiné dohodnou na odměně daňového poradce. Tato dohoda je neplatná, pokud by se výše odměny přímo vázala na výši daňové úspory.

Daňoví poradci jsou oprávněni a povinni chránit práva a oprávněné zájmy svých klientů. Jsou povinni postupovat s potřebnou péčí, poctivým způsobem, využívat odpovídající prostředky a cokoliv, co považují za potřebné a co dle jejich názoru je v souladu s instrukcemi od klienta.Daňoví poradci i jejich zaměstnanci musí ctít zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu daňového poradenství. Povinnosti mlčenlivosti je může zbavit pouze klient písemnou formou. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na zákonem vyjmenované případy (např. povinnost oznámit spáchání trestného činu).

Komora daňových poradců sdružuje všechny daňové poradce. Úkolem komory je rozhodovat o členství v komoře, činit disciplinární opatření vůči daňovým poradcům v případě porušení právních předpisů ze strany daňových poradců. Komora chrání zájmy daňových poradců a vytváří předpoklady pro růst jejich kvalifikace a odbornosti.

Komora daňových poradců ČR je členem evropské profesní asociace známé jako "Confederation Fiscale Europeéne".

 

 

 

daňové poradenství - účetnictví -právní zastoupení ve věci daní - ekonomický systém Pohoda - home (účetnictví-daně-právo)

 

 

sablona
  © Copyright 2005 Abram s.r.o.  All Rights Reserved.      Design by Interspire