Abram s.r.o. - vedení účetnictví, daňové poradenství, právní zastupování ve věci daní, účetní systém Pohoda sablona ucetnictvi
home dane Daně a daňové poradenství ucetnictvi Podvojné účetnictví, jednoduché účetnictví, účetní poradenství pravo Právní zastoupení ve věci daní dane účetní program Pohoda
ucetnictvi
dane
dane
ucetnictvi
ucetnictvi
>>kontakty
dane
Účetní program Pohoda
Stahuj Demo: Pohoda
Objednávka: formulář objednávky ekonomického systému Pohoda

 

Nákup od nás výhodnější než u výrobce - 

Neúčtujeme balné a poštovné.
Pro většinu verzí provádíme instalaci zdarma na celém území ČR.
Poskytujeme dodatečnou podporu.

 


Právní služby ve věci daní

Poskytneme Vám speciální právní služby v oblasti daní:

Žaloby proti nezákonnému vyměření daně a dalším rozhodnutím finančních úřadů dle §65 soudního řádu správního (SŘS)

V ideálním případě převezmeme Vaše zastupování ve fázi daňové kontroly, kdy je nezbytné navrhovat důkazní prostředky svědčící ve Váš prospěch a sledovat procesní chyby a nezákonné postupy správce daně, jež později mohou mít za důsledek zrušení platebních výměrů soudem. 

Intenzita porušení zákona ze strany finančního úřadu při kontrole může dosáhnout takového stupně, že lze žádat po soudu, aby zakázal pokračování daňové kontroly na základě žaloby dle §82 SŘS.

V případě, kdy došlo k doměření daně zpracujeme žalobu adresovanou správnímu soudu a budeme Vás v řízení před správním soudem zastupovat.

Pokud by se v řízení před krajským soudem nedosáhlo úspěchu, připravíme podklady pro kasační stížnost, kterou podá s námi spolupracující advokátní kancelář nebo Váš advokát.

Nejvyšší správní soud při rozhodování o kasačních stížnostech poměrně často dává daňovým subjektům za pravdu.

Žaloby proti nečinnosti správce daně dle §79 SŘS

Trvá činnost finančního úřadu nebo nadřízeného orgánu příliš dlouho a Vy jste touto nečinností poškozeni?
Podáme žalobu proti nečinnosti.

Lze se tak bránit proti neúměrně dlouho trvajícímu vytýkacímu řízení, které správci daně s oblibou protahují zejména v případě nadměrných odpočtů DPH.

Rovněž se lze takto domáhat urychlení odvolacího řízení, kdy daňový subjekt musí zaplatit daň na základě nepravomocného platebního výměru a odvolací orgán následně protahuje odvolací řízení, které by umožnilo vrácení daně.

Do rozhodnutí o odvolání není rovněž možné se obrátit na soud s žalobou na nezákonné rozhodnutí finančního úřadu.

 

 

 Žaloby proti nezákonnému zásahu dle §82 SŘS

Opakuje u Vás finanční úřad kontrolu a chystá se na základě této kontroly znovu vyměřit daň.
Podáme žalobu proti nezákonnému zásahu.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí 2afs 144/2004 stanovil kritéria, podle kterých lze určit, kdy je daňová kontrola nezákonným zásahem.

daňové poradenství - účetnictví -právní zastoupení ve věci daní - ekonomický systém Pohoda - home (účetnictví-daně-právo)

ABRAM s.r.o. je prodejcem systému POHODA. Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.

 

 

dane
  © Copyright 2005 Abram s.r.o.  All Rights Reserved.