Abram - účetnictví-daně-právo sablona sablona
home - účetnictví-daně-právo ucetnictvidaně-daňové poradenství ucetnictvizpracování účetnictví, účetní poradenství ucetnictviprávní zastoupení ve věci daní ucetnictviúčetní program Pohoda ucetnictvi
sablona
sablona
sablona
sablona
sablona
sablona
Účetní program Pohoda
Stahuj Demo: Pohoda
Objednávka: formulář objednávky - účetnictví Pohoda

 

Nákup od nás výhodnější než u výrobce - 

Neúčtujeme balné a poštovné.
Pro většinu verzí provádíme instalaci zdarma na celém území ČR.
Poskytujeme dodatečnou podporu.

 

 

Znalecké posudky

 

Nabízíme znalecké posudky s důkazní silou pro případ řešení nebo prevenci sporů.

 

Domníváte-li se, že Vaše účetní nebo Váš poradce odvedli nekvalitní práci, v důsledku které Vám vznikla škoda, a chcete svůj nárok na náhradu škody uplatňovat soudní cestou, určitě pro Vás bude mít zásadní význam důkaz ve formě znaleckého posudku, který podpoří Vaše stanovisko. Pokud by se zpracováním posudku zjistilo, že Váš požadavek není oprávněný, ušetříte náklady soudního řízení.

 

Při sporech s finančním úřadem mohou mít zejména posudky zaměřené na zhodnocení účetního hospodářského výsledku nebo zaměřené na zhodnocení stavu účetnictví podstatný význam, neboť účetnictví je východiskem pro stanovení základu daně z příjmů.

 

Nelze oprávněně očekávat, že soudce správního soudu bude dostatečně kompetentní na to, aby složité otázky účetnictví posoudil sám.

 

 

 

daňové poradenství - účetnictví -právní zastoupení ve věci daní - ekonomický systém Pohoda - home (účetnictví-daně-právo)

 

 

sablona
  © Copyright 2005 Abram s.r.o.  All Rights Reserved.      Design by Interspire